Stemming

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking)

85,9 %
14,1 %


VVD

GL

D66

SGP

CDA

PVV

Van Haga

DENK

FVD

PvdD

50PLUS

SP

PvdA

Van Kooten-Arissen

CU