Stemming

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

76,0 %
24,0 %


BIJ1

SGP

BBB

Fractie Den Haan

PvdD

Groep Van Haga

JA21

CDA

DENK

PvdA

Volt

D66

FVD

GL

CU

VVD

SP

PVV