Stemming

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

24,2 %
75,8 %


50PLUS

GL

Krol

FVD

CU

PVV

PvdD

SP

vKA

VVD

PvdA

D66

CDA

SGP

DENK