Stemming

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

24,2 %
75,8 %


CU

CDA

SP

50PLUS

SGP

FVD

PVV

GL

D66

PvdA

DENK

Krol

PvdD

vKA

VVD