Stemming

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

84,7 %
15,3 %


Van Haga

SGP

DENK

PvdD

VVD

GL

D66

CU

50PLUS

PVV

FvD

PvdA

CDA

SP

vKA