Stemming

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

84,7 %
15,3 %


CDA

DENK

50PLUS

PVV

vKA

PvdA

D66

PvdD

Van Haga

SP

CU

FvD

VVD

GL

SGP