Stemming

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

71,1 %
28,9 %


VVD

FVD

SP

D66

GL

CU

SGP

PVV

PvdD

50PLUS

Van Haga

vKA

PvdA

DENK

CDA