Stemming

Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

71,1 %
28,9 %


D66

GL

CU

SGP

PVV

PvdA

CDA

FvD

Van Haga

VVD

SP

PvdD

50PLUS

vKA

DENK