Stemming

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)

96,7 %
3,3 %


SP

PVV

FvD

PvdA

SGP

PvdD

GL

VVD

DENK

D66

CU

50PLUS

CDA