Stemming

Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren

100,0 %
0,0 %


SP

CU

CDA

FvD

D66

VVD

DENK

GL

PVV

SGP

PvdD

50PLUS

PvdA