Stemming

Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren

100,0 %
0,0 %


D66

VVD

DENK

FvD

SGP

SP

CU

PvdA

PVV

CDA

GL

50PLUS

PvdD