Stemming

Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren

100,0 %
0,0 %


FvD

SP

PvdA

SGP

DENK

PVV

CU

PvdD

50PLUS

D66

VVD

CDA

GL