Stemming

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22)

80,0 %
20,0 %


DENK

CU

D66

PvdA

CDA

SGP

PvdD

GL

PVV

SP

50PLUS

FvD

VVD