Stemming

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen

70,0 %
30,0 %


PVV

50PLUS

SGP

CDA

FvD

PvdD

SP

CU

D66

PvdA

VVD

GL

DENK