Stemming

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen

70,0 %
30,0 %


PVV

50PLUS

GL

PvdD

CU

D66

SGP

DENK

PvdA

FVD

SP

CDA

VVD