Stemming

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen

70,0 %
30,0 %


GL

SP

PvdA

PvdD

VVD

SGP

FvD

50PLUS

DENK

CDA

D66

PVV

CU