Stemming

Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194)

100,0 %
0,0 %


FVD

GL

D66

CU

50PLUS

VVD

CDA

PvdA

SGP

PVV

DENK

SP

PvdD