Stemming

Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194)

100,0 %
0,0 %


SGP

GL

50PLUS

PVV

PvdA

SP

D66

VVD

CU

PvdD

FVD

CDA

DENK