Stemming

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

82,7 %
17,3 %


PvdA

PVV

PvdD

CDA

SP

CU

FVD

D66

DENK

VVD

GL

SGP

50PLUS