Stemming

Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

36,0 %
64,0 %


FVD

VVD

CDA

50PLUS

SGP

GL

PvdA

SP

GL

PVV

CU

PvdD

DENK

D66