Stemming

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

84,7 %
15,3 %


FvD

SP

PVV

50PLUS

D66

CU

SGP

PvdA

CDA

PvdD

VVD

GL

DENK