Stemming

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

84,7 %
15,3 %


FvD

50PLUS

SP

D66

VVD

PvdD

PVV

GL

CU

DENK

SGP

PvdA

CDA