Stemming

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

100,0 %
0,0 %


50PLUS

VVD

CDA

D66

DENK

PvdD

FVD

GL

PvdA

PVV

SGP

SP

CU