Stemming

Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)

28,7 %
71,3 %


PVV

VVD

PvdA

FVD

CU

PvdD

CDA

SGP

GL

D66

DENK

50PLUS

SP