Stemming

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)

94,7 %
5,3 %


D66

CU

Klein

Houwers

SGP

GrKÖ

PVV

GL

VVD

PvdD

Monasch

PvdA

GrBvK

Van Vliet

SP

50PLUS

CDA