Stemming

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)

94,7 %
5,3 %


SP

50PLUS

PvdD

GrKÖ

GL

GrBvK

Houwers

SGP

PVV

Monasch

PvdA

D66

CDA

CU

Klein

VVD

Van Vliet