Stemming

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)

72,7 %
27,3 %


VVD

DENK

CU

PVV

PvdD

CDA

GL

SGP

PvdA

SP

D66

50PLUS

FVD