Stemming

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

75,3 %
24,7 %


Houwers

D66

SGP

PVV

50PLUS

GrKÖ

GL

GrBvK

Monasch

CU

CDA

PvdD

Van Vliet

SP

Klein

PvdA

VVD