Stemming

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen

100,0 %
0,0 %


VVD

PVV

Van Vliet

GrKÖ

CU

D66

SP

PvdD

CDA

50PLUS

Houwers

PvdA

Monasch

GL

Klein

SGP

GrBvK