Stemming

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2017)

99,3 %
0,0 %


Van Vliet

Houwers

SGP

D66

PvdA

Klein

GrKÖ

CU

PvdD

CDA

PVV

VVD

50PLUS

GrBvK

GL

SP

Monasch