Stemming

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut

97,3 %
2,7 %


SP

SGP

PvdA

GL

GrBvK

D66

PvdD

Van Vliet

PVV

CDA

GrKÖ

VVD

Klein

Monasch

CU

50PLUS

Houwers