Stemming

Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid)

54,7 %
45,3 %


CDA

GL

Houwers

PVV

VVD

Klein

PvdD

SGP

PvdA

GrBvK

GrKÖ

Monasch

SP

Van Vliet

D66

CU

50PLUS