Stemming

Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid)

54,7 %
45,3 %


50PLUS

GrKÖ

PvdD

PVV

Van Vliet

Houwers

GrBvK

SP

CU

PvdA

D66

VVD

Klein

SGP

CDA

Monasch

GL