Stemming

Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

80,0 %
20,0 %


SGP

DENK

CDA

D66

FVD

CU

PvdD

50PLUS

PVV

VVD

PvdA

SP

GL