Stemming

Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

89,3 %
10,7 %


SP

SGP

PvdA

Houwers

VVD

GrKÖ

PVV

Klein

CDA

Monasch

GrBvK

Van Vliet

PvdD

CU

50PLUS

GL

D66