Stemming

Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

89,3 %
10,7 %


CU

GL

VVD

SP

CDA

Houwers

PvdD

Van Vliet

SGP

Monasch

PVV

D66

Klein

GrKÖ

PvdA

GrBvK

50PLUS