Stemming

Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

76,7 %
23,3 %


PVV

CDA

50PLUS

GL

PvdA

CU

GrKÖ

Van Vliet

GrBvK

Houwers

PvdD

Klein

SGP

D66

VVD

SP