Stemming

Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

76,7 %
23,3 %


SGP

Van Vliet

PvdD

Klein

VVD

CU

Houwers

SP

CDA

D66

PvdA

PVV

50PLUS

GL

GrKÖ

GrBvK