Stemming

Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen

100,0 %
0,0 %


Klein

CDA

Van Vliet

Houwers

GL

D66

GrBvK

GrKÖ

PvdD

CU

PvdA

PVV

SGP

50PLUS

SP

VVD