Stemming

Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen

100,0 %
0,0 %


PvdD

CDA

50PLUS

GL

Lid-Houwers

PVV

GrBvK

PvdA

GrKÖ

Klein

VVD

D66

Van Vliet

SP

SGP

CU