Stemming

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

79,3 %
20,7 %


50PLUS

GrKÖ

SGP

CDA

PvdA

GL

VVD

CU

PvdD

PVV

GrBvK

Klein

Van Vliet

D66

SP

Houwers