Stemming

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

79,3 %
20,7 %


GrKÖ

SGP

SP

GrBvK

Houwers

50PLUS

Klein

Van Vliet

D66

PvdA

GL

CDA

VVD

CU

PvdD

PVV