Stemming

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210)

79,3 %
20,7 %


GrBvK

CU

Houwers

PvdD

VVD

PvdA

SP

GL

PVV

D66

50PLUS

CDA

Klein

SGP

GrKÖ

Van Vliet