Stemming

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207)

79,3 %
20,7 %


CDA

SP

Van Vliet

PVV

PvdA

VVD

GrBvK

D66

Houwers

GrKÖ

CU

GL

PvdD

SGP

Klein

50PLUS