Stemming

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koser Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

100,0 %
0,0 %


SP

CU

GrKÖ

PvdD

SGP

Klein

PVV

VVD

50PLUS

D66

CDA

PvdA

Van Vliet

GrBvK

GL

Houwers