Stemming

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koser Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

100,0 %
0,0 %


SP

Van Vliet

PVV

PvdA

CDA

SGP

D66

50PLUS

GrKÖ

VVD

PvdD

Klein

GL

Houwers

CU

GrBvK