Stemming

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

92,0 %
8,0 %


PVV

50PLUS

SGP

SP

GL

PvdA

CU

GrKÖ

VVD

PvdD

Van Vliet

Houwers

CDA

Klein

GrBvK

D66