Stemming

Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

90,7 %
9,3 %


50PLUS

Van Vliet

VVD

SP

PvdA

GL

PvdD

GrBvK

CU

GrKÖ

CDA

PVV

Klein

D66

SGP

Houwers