Stemming

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT)

100,0 %
0,0 %


SP

D66

PVV

CDA

VVD

PvdA

SGP

PvdD

CU

Van Vliet

50PLUS/Baay-Timmerman

GL

50PLUS/Klein

GrBvK