Stemming

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT)

100,0 %
0,0 %


GL

D66

PVV

50PLUS/Baay-Timmerman

SGP

CU

50PLUS/Klein

PvdD

VVD

CDA

Van Vliet

PvdA

SP

GrBvK