Stemming

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

92,0 %
8,0 %


GrKÖ

SP

Klein

Van Vliet

CU

PvdA

SGP

PVV

GrBvK

GL

50PLUS

PvdD

CDA

D66

VVD