Stemming

Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

90,7 %
9,3 %


CDA

Houwers

SP

CU

PvdD

SGP

GrKÖ

PVV

GL

Van Vliet

GrBvK

D66

VVD

50PLUS

Klein

PvdA