Stemming

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

100,0 %
0,0 %


CDA

SGP

SP

Van Vliet

GrBvK

PvdD

GL

Houwers

PVV

PvdA

CU

50PLUS

D66

Klein

VVD

GrKÖ