Stemming

Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.)

98,7 %
1,3 %


Van Vliet

SGP

GrBvK

SP

CDA

CU

Klein

GrKÖ

PvdA

50PLUS

VVD

D66

PvdD

PVV

GL