Stemming

Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling

54,7 %
45,3 %


50PLUS/Baay-Timmerman

VVD

GL

50PLUS/Klein

SP

GrBvK

Van Vliet

CDA

CU

PVV

D66

SGP

PvdA

PvdD