Stemming

Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling

54,7 %
45,3 %


PvdA

SGP

SP

50PLUS/Baay-Timmerman

GrBvK

Van Vliet

GL

CU

PvdD

D66

50PLUS/Klein

PVV

VVD

CDA