Stemming

Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233)

99,3 %
0,0 %


CDA

SGP

D66

VVD

PvdD

GL

Klein

GrBvK

GrKÖ

50PLUS

SP

CU

PvdA

PVV

Van Vliet