Stemming

Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233)

99,3 %
0,0 %


CDA

SGP

PvdA

Van Vliet

D66

VVD

PVV

GrKÖ

CU

50PLUS

SP

GrBvK

Klein

PvdD

GL