Stemming

Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

53,3 %
46,7 %


PVV

50PLUS

VVD

PvdD

GL

PvdA

Van Vliet

CU

CDA

SP

D66

Houwers

Klein

SGP

GrBvK

GrKÖ