Stemming

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie, alsmede in de Wet op de dierproeven tot herstel van een abuis (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013)

100,0 %
0,0 %


GrBvK

GL

50PLUS

PvdD

Van Vliet

SP

PvdA

VVD

CU

D66

CDA

PVV

SGP