Stemming

Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014)

66,0 %
34,0 %


VVD

GL

PVV

50PLUS

SP

D66

SGP

CDA

PvdA

BONTES

PvdD

CU