Stemming

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2014

100,0 %
0,0 %


SGP

Lid-Bontes

CU

50PLUS

PvdA

GL

CDA

PvdD

VVD

PVV

D66

SP