Stemming

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014

100,0 %
0,0 %


D66

SGP

BONTES

PVV

50PLUS

GL

VVD

SP

CU

CDA

PvdD

PvdA