Stemming

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie

56,7 %
43,3 %


VVD

GrBvK

SGP

PvdA

D66

CDA

CU

GL

PvdD

Van Vliet

PVV

50PLUS

SP