Stemming

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie

100,0 %
0,0 %


PVV

SP

SGP

CU

PvdA

CDA

50PLUS

GL

VVD

PvdD

D66

Lid-Bontes