Stemming

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en diens echtgenoot

55,3 %
44,7 %


CU

VVD

GL

D66

PVV

PvdA

PvdD

SP

CDA

SGP

50PLUS