Stemming

Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage)

86,0 %
14,0 %


Lid-Bontes

PVV

SP

50PLUS

PvdA

CU

CDA

VVD

SGP

GL

PvdD

D66