Stemming

Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014)

89,9 %
10,1 %


GL

SP

PvdD

SGP

PvdA

50PLUS

CDA

VVD

PVV

CU

D66