Stemming

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

100,0 %
0,0 %


SGP

50PLUS

VVD

PVV

SP

PvdA

D66

GL

CU

CDA

PvdD